Retroakce Javorová skála 80. let - promítání filmů

Datum: 12.03.2014
Start: 18:30 - 18:30
KČT Praha: Fügnerovo náměstí 3, Praha 2
Akce zatím nemá žádnou trasu.
Cíl: 21:00 - 21:00
KČT Praha
Promítání filmů, které vznikly při tradiční akci pořádané v 80.tých letech pro vedoucí pražských turistických oddílů mládeže, zvané tehdy Javorová skála. Název akce vznikl dle místa, kde se konala první tato víkendová akce, naplněná hrami inspirovanými G-klubem a dr. Bakalářem. Cíl tehdejší této akce byl: odměna pro vedoucí turistických oddílů, kteří se celý rok připravují akce pro děti a mládež, poznání se napříč oddíly v zátěžových situacích, navázat spolupráci s lidmi, se kterými se dostanu náhodně k sobě, vytvořit s nimi tým a splnit zadaný úkol. Akce začínala v pátek odpoledne, končila v neděli v poledne. Příklady akcí: uvařit poslepu vajíčko na tvrdo, skupina dostala mokré zápalky a bylo určeno místo pro udělání ohniště, voda byla vzdálena po silnici 50 m v umývárnách, dřevo v lese ve vzdálenosti 80 m. Všechny skupiny obstály. Večerní sobotní táborák, nedělní výlet opět herní.

Pořádající odbor: 
Kontaktní osoba:
RNDr. Ludmila Škvorová
tel.: 737250249

Hodnocení

Počet hodnocení: 0, průměr: 0

Fotogalerie

Komentáře

Avatar uživatele
Tento večer jsme se sešli v opravdu hojném počtu - 19 lidí z bývalých účastníků Javorek 80tých let. Nechyběl ani Evžen, jeden ze zasloužilých organizátorů bývalých Javorek. Bavili jsme se, čekali na Mirka, který slíbil, že přijde promítat filmy původně natočené na Javorkách, nalezené, digitalizované počátkem roku 2014 a jeho osobou nově ozvučené dle původní hudby k filmům. A Mirek nikde, uplynula půl hodina, na telefonu nebyl, mobila nezdvihal. Přitom dopoledne jsem s ním mluvila a on pak domlouvial s Pafem reproduktory k notebooku. Vrtalo nám hlavou, co se s ním mohlo stát. Našli jsme si náhradní program. Četli jsme si deníkové záznamy o Javorkách (jsou zde na webu), byly hojně doplňované vzpomínkami přítomných. A čas mile ubíhal. Domluvili jsme se, že Javorku uděláme a stanovili jsme tradiční podzimní termín, začátek října. Už jsme se chystali k odchodu, já zkusila ještě zavolat Mirkově dceři, zda něco neví o tatínkovi. Zachytila jsem ji jdoucí právě domů. Jak jsme se po chvíli dozvěděli z Mirkova telefonátu, usnul a to velice tvrdě a zalehl si mobila, tedy ho nemohlo naše telefonování probudit. Domluvili jsme náhradní promítání na 21.5.2014 opět v infocentru KČT.
Lída