Složení výboru KČT Praha

Volební období 2022-2025

Předseda a statutární zástupce: Ing. Ivan PRESS, tel.: 736 754 110
Místopředseda a statutární zástupce: Petr TERINGL, tel.: 603 916 452
Místopředsedkyně: Ing. Jitka HOLOUBKOVÁ

Členové výboru:

Ing. Jan ČERMÁK, e-mail: [email protected]
Pavel ČERNÝ, tel.: 736 754 105, e-mail: [email protected]  
Ondřej KARAFFA [email protected]
Štěpán LAPÁČEK, e-mail: [email protected][email protected]
Lenka SMEJKALOVÁ [email protected]
Jaroslav VOGELTANZ, e-mail: [email protected]

Kontrolní komise KČT Praha

Ing. Marcela KUBŮ
Daniel KAKOS
Petr KARLOVSKÝ

Fotografie výboru KČT, oblast Praha

Zleva: Štěpán Lapáček, Jitka Holoubková, Petr Teringl, Ivan Press, Pavel Černý, Lenka Smejkalová, Ondřej Karaffa, Jaroslav Vogeltanz, Jan Čermák.

Volební období 2019-2022

Předseda: Ing. Ivan PRESS, tel.: 736 754 110
Místopředseda a zástupce oblasti v ÚV KČT: Petr TERINGL, tel.: 603 916 452
Místopředseda pro obchodní činnost: Ing. Jaroslav KREJZLÍK, tel.:736 754 010

Členové výboru:

Ing. Jan ČERMÁK, e-mail: [email protected]
Pavel ČERNÝ, tel.: 736 754 105, e-mail: [email protected]  
Ing. Jitka HOLOUBKOVÁ
Štěpán LAPÁČEK, e-mail: [email protected][email protected]
Šimon ŠŤASTNÝ, MSc., e-mail: [email protected]
Jaroslav VOGELTANZ, e-mail: [email protected]

Kontrolní komise KČT Praha

Karel KADLEC
Ondřej KARAFFA
Ing. Marcela KUBŮ

Přední řada zleva: Ivan Press, Jitka Holoubková, Petr Teringl, Jaroslav Vogeltanz, Jan Čermák. Zadní řada zleva: Ondřej Karaffa, Marcela Kubů, Pavel Černý, Jaroslav Krejzlík, Šimon Šťastný.

Volební období 2017-2019

Předseda: Ing. Ivan PRESS, tel.: 736 754 110
Místopředseda pro obchodní činnost: Ing. Jaroslav KREJZLÍK, t:736 754 010


Členové výboru:
Ing. Jan ČERMÁK, e-mail: [email protected]
Pavel ČERNÝ, tel.: 736 754 105
Štěpán LAPÁČEK, e-mail: [email protected]
Mgr. Veronika ŠKVÁROVÁ
Ing. Ondřej VESELÝ
Ing. Marta VOTAVOVÁ
Ing. Klára ZEZULOVÁ

Kontrolní komise KČT Praha

Karel KADLEC
Ing. Marie KOČOVÁ
Ing. Marcela KUBŮ

Volební období 2015-2017

Předseda: Ing. Ivan PRESS, tel.: 736 754 110
Místopředseda pro obchodní činnost: Ing. Jaroslav KREJZLÍK, t:736 754 010
Místopředseda pro hlavní činnost: Ing. Jaroslav KEC
Členové výboru:
Ing. Jan ČERMÁK, e-mail: [email protected]
Pavel ČERNÝ, tel.: 736 754 105
Štěpán LAPÁČEK, e-mail: [email protected]
Ing. Eva TROJÁNKOVÁ
Ing. Ondřej VESELÝ
Ing. Klára ZEZULOVÁ

Kontrolní komise KČT Praha

Petr KARLOVSKÝ
Ing. Marie KOČOVÁ
Jiřina ŠLAJSOVÁ
Fotografie členů výboru a kontrolní komise KČT, oblast Praha 2015-2017

Na fotografii zleva: Pavel Černý, Jaroslav Krejzlík, Jaroslav Kec, Marie Kočová, Helena Holubová, Klára Zezulová, Ivan Press, Jan Čermák, Štěpán Lapáček a Ondřej Veselý.

Stálí spolupracovníci

Metodik: Ing. Vilém VESELÝ
Vysokohorská turistika: Ing. Ladislav BENEŠ
Sekce IVV: Ing. Klára ZEZULOVÁ
Klasifikační komise: Stanislav ZEMEN
Předeseda rady značení: Jan LINHART
Cykloznačení Praha: Ing. Petr HAVEL

Volební období 2013-2015

Předseda: Ing. Ivan PRESS
Místopředseda pro ekonomiku: Ing. Jaroslav KREJZLÍK
Místopředseda pro program: Ing. Jaroslav KEC
Archiv, čest. členství, značení: Ladislav ADAMEC
Rada mládeže; granty: Štěpán LAPÁČEK
Propagace, členská databáze: Ondřej VESELÝ
IVV, vyznamenání: Ing. Klára ZEZULOVÁ
Evidence, el. pošta: Jaroslav ZŮNA
Cykloturistika: Pavel ČERNÝ

Kontrolní komise KČT Praha

Ing. Marie KOČOVÁ
Petr KARLOVSKÝ
Dagmar JINDRÁKOVÁ