Turistické oddíly mládeže (TOM) v KČT, oblast Praha

V rámci pražských odborů Klubu českých turistů existují již po desetiletí také turistické oddíly mládeže, známé pod zkratkou TOM a slangovým označením „tomíci“. Jejich činnost je na rozdíl od ostatních odborů specificky zaměřena na děti a mládež od 6 do 26 let. Nepodílejí se tak velkou měrou na organizaci klasických turistických akcí (pochodů) pro veřejnost, namísto toho vytvářejí vlastní dlouhodobý program pro své členy a základem jejich činnosti je proto pravidelná práce s nimi – na každotýdenních schůzkách, víkendových výletech a zimních i letních táborech.

Tomíci z Prahy se věnují zejména pěší turistice, jednotlivé oddíly však zpravidla pořádají i lyžařské a cykloturistické akce a fungují zde také vodácké oddíly.

Základem úspěšné činnosti dětských oddílů je materiální zázemí – vlastní klubovna a vybavení pro pořádání akcí (výletů a zejména táborů). K tomu je nezbytná finanční podpora, kterou oddílům poskytuje nejen jejich mateřský Klub českých turistů (z prostředků Národní sportovní agentury), ale také Magistrát hl. m. Prahy prostřednictvím svých grantových programů.

Ačkoliv je činnost tomíků z větší části směřována jen k vlastním členům, jsou přínosem pro celou organizaci – vedou děti a mládež k aktivnímu trávení volného času v přírodě a vzbuzují v nich zájem o turistiku, čímž vytvářejí potenciál pro udržení členské základny KČT i v budoucích letech.

Pro další informace o našich TOM nás můžete kontaktovat na adrese [email protected] nebo navštivte stránky jednotlivých oddílů, kde se dozvíte více o jejich činnosti, konkrétních akcích, podmínkách členství včetně členského příspěvku a mnohé další.

Stránky pěších oddílů TOM v Praze:

Stránky vodáckých oddílů TOM v Praze: