Oblastní odznak KČT, oblast Praha KDY a KAM? - Pražský chodec

Lze získat za prokazatelnou účast na turistických a sportovních akcích podle Turistického kalendáře KČT, oblast Praha, kalendáře Prahou turistickou nebo podle programů jednotlivých pražských odborů KČT v aktuálním kalendářním roce.

Zápis do záznamníku si provádí turisté sami.

Pro informaci lze také zapisovat kilometráž každé akce.

Účast v záznamníku potvrzuje pořadatel nebo vedoucí akce.

Účast na akci lze prokázat i volně vloženou přílohou nebo diplomem.

Podmínky odznaku mohou plnit i nečlenové KČT a cizinci.

Hodnocení:

  • Za každý potvrzený záznam je jeden bod
  • U vícedenních akcí se započítává jeden bod za každý den

Podle počtu získaných bodů v kalendářním roce se chodec zařadí do kategorie:

stupně Pražského chodce
Pražský Mini chodec 15 bodů / rok
Pražský Midi chodec 30 bodů / rok
Pražský Maxi chodec 50 bodů / rok

Na důkaz své roční aktivity smí každý turista, který splnil uvedené podmínky nosit odznak KDY a KAM? - Pražský chodec podle dosaženého stupně.

Záznamník lze zakoupit v sídle KČT, oblast Praha v provozní době sekretariátu za 25 Kč. Cena záznamníku obsahuje i odznak.

Členové KČT mají 1 záznamník za rok ZDARMA.

Výdej odznaků probíhá na konci roku v sídle KČT, oblast Praha.