O Klubu českých turistů

Hlavním cílem Klubu českých turistů (KČT) je pořádat turistické akce pro své členy a širokou veřejnost, sjednotit a zajistit zřizování a značení turistických tras, rozšiřovat možnosti turistického ubytování, a vydávat turistické mapy ČR a další propagační materiály. KČT byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců okolo Vojty Náprstka. První akci, kterou klub organizoval, byla v roce 1889 výprava českých turistů na výstavu do Paříže. Výpravy se zúčastnilo 363 turistů. V roce 1891 byl postaven výstavní pavilon na „Jubilejní výstavu“ na pražském Výstavišti. Do pavilonu přišlo přes 218 000 návštěvníků, pavilon byl po výstavě přemístěn na vrchol Petřína, kde doplněn bludištěm stojí dodnes.

KČT se během výstavy pustil do dalšího plánu – postavit rozhlednu na Petříně, která měla být zmenšenou obdobou Eiffelovy věže. Vedení se spojilo s odborníky a předložilo veřejnosti projekt. Základy rozhledny a zemní práce na souběžně stavěné lanové dráze byly dokončeny v květnu 1891, věž dostavěna 2. července 1891 a vozy ze smíchovské továrny Ringoffer vyjely na trať 20. srpna. Lanovou dráhu dříve poháněl vodní pohon, který byl později nahrazen elektrickým.

Zpočátku se výlety turistů omezovaly na pěší turistiku, postupně však přibývaly další druhy přesunů. Dnes KČT nabízí program v deseti druzích turistiky: pěší turistika, cykloturistika, vysokohorská turistika, lyžařská turistika, vodní turistika, mototuristika, speleoturistika (poznávání krasových jevů a jeskyň), hipoturistika (turistika na koni), turistika mládeže a rodinná turistika (rodiny s dětmi).

KČT realizuje programy pro mládež, juniory, seniory, rodiny s dětmi i zdravotně postižené turisty. Vede své členy k poznávání přírody formou tzv. šetrné turistiky (ohleduplné k přírodě) a k poznávání domácích i zahraničních regionů.

KČT se stará o značení turistických tras, a to již od roku 1889. Dnes je vyznačeno kolem 40 600 km pěších, 33 900 km cyklistických, 3 500 km lyžařských a 2 800 km jezdeckých tras. Toto vše udržuje přes 1 370 dobrovolných značkařů.

V současné době má KČT okolo 32 tisíc členů. Je rozdělen do 14 oblastí, které se územně kryjí s kraji ČR. Klub řídí Ústřední výbor KČT, oblasti řídí oblastní výbory. Základním článkem jsou odbory, kterých je v ČR přes pět set.

Členové platí roční příspěvky, které jsou odstupňovány do kategorií základní, junior, senior a rodina s dětmi. Členové mohou využívat různé členské výhody, například slevu na startovném na turistických akcích, zvýhodněné předplatné časopisu Turista, slevy na ubytování, slevu na mapy vydané KČT. Získají také slevovou kartu Eurobeds (nabídka slev je na www.eurobeds.cz nebo v tištěné brožurce Eurobeds).

Více informací o vstupu do KČT získáte na clenstvi.clovecepohnise.cz.