Klub českých turistů, odbor Praha - Vyšehrad

Předsedkyně odboru: Jana Černá

Sekretářka a pokladní: Ing. Hana Kruisová

O nás

KČT, odbor Praha Vyšehrad je odborem KČT s dlouholetou tradicí. Průměrný věk našich členů je okolo 70 let. V současnosti sdružuje náš klub téměř 200 členů. Vysoký věk členů KČT Vyšehrad nebrání v naší aktivní činnosti.  

Organizujeme v průběhu celého roku různé výlety, zájezdy a turistické pobyty. Délka vycházek je přizpůsobena počasí i schopnostem našich členů a pohybuje se od 3 km do 14 km v jednom dni.

Na každé čtvrtletí sestavujeme program výletů a zájezdů a rozdáváme ho všem členům na výletech nebo na výborových schůzích, které se konají vždy první pondělí v měsíci od 15 h v sekretariátu KČT, oblast Praha, Náchodská 868/28, 193 00 Praha 20, zast. Chvaly. Kancelář je přímo u zastávky v prvním patře památkově chráněného domu.

Program

Ke stažení

Program je k dispozici v sekretariátu KČT, oblast Praha.

Kontakty